نتیجه پرداخت شما
مشتری گرامی سفارش پرداخت نشده است یا خطایی در شبکه بانکی وجود دارد
اگر با وجود صحیح وارد کردن اطلاعات کارت بانکی پرداخت انجام نمی شود پس از دوبار تلاش بصورت خودکار به بانک دیگری هدایت خواهید شد پس حتما درصورت وجود خطا در شبکه بانکی چند بار مجدد ثبت سفارش و سعی در پرداخت بفرمائید. انجام پرداخت با انصراف روبرو شده است.