دانلود سه تم فوق العاده برای پاکت پی سی - اچ تی سی در سایت تخصصی یک موبایل آماده می باشد این تمها دارای گرافیکی فوق العاده بالا می باشند که در یک فایل فشرده آماده دانلود می باشند.

http://dl.yekmobile.com/yekmobile/1/HTCWindows%20mobiletheme-yekmobile.com.jpg